top of page

Voor kinderen en jongeren

 • Je ontvangt 20 euro voor 6 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 120 euro per kalenderjaar. 

 • Je krijgt maximum 120 euro als je kind een cursus mindfulness volgt. Het bedrag dat we geven is gelijk aan 60% van de kostprijs. Als de cursus bijvoorbeeld 200 euro kost dan krijg je 60% van het bedrag en dat is 120 euro. Als de cursus meer kost, blijft het bedrag 120 euro.

 • Je kan ook de psychotherapie en mindfulness combineren. Het totale bedrag blijft 120 euro per kalenderjaar.

 • De sessies kunnen ook in groepsverband zijn.

Voorwaarden

 • De terugbetaling geven we aan elke kind en elke jongere waarvoor je het groeipakket krijgt.

 • Je krijgt nooit meer terugbetaald dan je zelf voor de sessies hebt betaald.

 • De tussenkomst wordt niet verleend voor sessies psychologische begeleiding waarvoor een tussenkomst mogelijk is vanuit de verplichte ziekteverzekering.

 • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie www.compsy.be en/of beschikt over een psychologenvisum.

 • De gediplomeerd psycholoog heeft een psychologenvisum.

 • De psychotherapeut staat op de lijst van erkende psychotherapeuten.

Voor volwassenen

 • Je krijgt een terugbetaling van 10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut.

 • Je krijgt een tussenkomst van 60% van de kostprijs van een cursus mindfulness.

 • Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 60 euro per kalenderjaar. Je krijgt nooit meer terug dan je zelf hebt betaald.

Voorwaarden

 • Voor elk lid dat geen recht heeft op het groeipakket (kinderbijslag).

 • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie en/of beschikt over een psychologenvisum.

 • De sessies worden begeleid door een gediplomeerd psycholoog of een psychotherapeut die erkend is door de landsbond van LM.

 • Sessies door een orthopedagoog, erkend door de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen of de Association Francophones des Orthopedagogues Cliniciens komen ook in aanmerking.

Hoe word je terugbetaald?

 • Je bezorgt ons de factuur met de identificatiegegevens van de therapeut of psycholoog. Of je laat de therapeut of psycholoog het aanvraagformulier voor psychologische begeleiding invullen (voor volwassenen of voor kinderen) en je bezorgt het aan jouw LM-kantoor. 

 • De datum en kostprijs moeten steeds vermeld worden.

bottom of page