top of page

Voor kinderen

We betalen 50 % terug, tot 20 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 30 euro terugbetaald.

Voorwaarden 

  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.

  • Maximaal 1 prestatie per dag.

  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.

  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.

  • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag.

Voor volwassenen

We betalen 50 % terug, tot 10 euro per consultatie voor maximaal 12 consultaties per jaar. Recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je tot 15 euro terugbetaald.

Voorwaarden

  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je ledenbijdrage.

  • Maximaal 1 prestatie per dag.

  • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut/psycholoog die lid is van een door het ziekenfonds erkende beroepsvereniging of beschikt over een visum afgeleverd door de FOD Volksgezondheid.

  • Er is geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering voor de sessie.

  • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag.

Hoe word je terugbetaald?

Download het terugbetalingsformulier. Vul zelf je gegevens in en laat de rest invullen door je psycholoog. Bezorg het ingevulde formulier aan ons ziekenfonds via het loket of via een van onze brievenbussen, of bezorg het ons digitaal door het via de website van Bond Moyson op te laden.

bottom of page