top of page

Christelijke mutualiteit CM 

Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven. Er wordt slechts één zitting per dag terugbetaald.

Voor kinderen en jongeren

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.

Voorwaarden: 

 • kind of jongere is lid van CM;

 • kind of jongere geeft recht op kinderbijslag of is ingeschreven als kind persoon ten laste op de dag van de eerste sessie.

Voor volwassenen

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 15 euro.

Voorwaarden: 

 • lid zijn van CM;

 • volwassene geeft geen recht op kinderbijslag.

 • De psychologische of psychotherapeutische behandeling gebeurt door:

 • een klinisch psycholoog met FOD-visumnummer;

 • een klinisch orthopedagoog met FOD-visumnummer;

 • een psychotherapeut die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van de FOD

De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen

 • waarvoor al een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering;

 • in een verzorginstelling; 

 • door centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, Kind & Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk of bijzondere jeugdbijstand; 

 • waarbij de patiënt niet aanwezig is of geen contact heeft via een digitaal platform.

Hoe word je terugbetaald?

 • Zoek een zorgverlener voor je psychologische of psychotherapeutische behandeling.

 • Download het aanvraagformulier.

 • Bezorg het ingevulde formulier of een eigen attest van de zorgverlener (met gele klever van de patiënt) via een CM-brievenbus of de Mijn CM-app. 

 • Voor BloomUp-sessies die in aanmerking komen voor terugbetaling is het aanvraagformulier niet nodig; de tegemoetkoming wordt automatisch betaald.

 • De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

bottom of page