top of page

Vlaams en neutraal ziekenfonds VNZ

Voor alle leden van het VNZ

We betalen voor psychologische begeleiding 10 euro per sessie met een maximum van € 100 per kalenderjaar en per persoon. Voor alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd.

Voorwaarden

 • Je krijgt geen tegemoetkoming via de verplichte ziekteverzekering

 • De begeleiding gebeurt door een:

  • Master in de orthopedagogie of psychologie

  • Orthopedagoog of psycholoog die beschikt over een visum van FOD Volksgezondheid

  • Psycholoog die is aangesloten bij de psychologencommissie

  • Seksuoloog die is aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg ons één van volgende formulieren via de post, of via een van onze kantoren of postbussen:

 • Het ingevulde formulier ‘Psychologische begeleiding’

 • Een eigen attest van de psycholoog, seksuoloog of orthopedagoog

Wij kijken alles na en storten de tussenkomst zo snel mogelijk op je bankrekening.

bottom of page