top of page
Over mezelf: Afbeelding
Image.jpeg

Mijn naam is Carmen Duytschaever. In het werk hanteer ik een psychoanalytisch kader waarin ik zoveel mogelijk inzet op vrij spreken. We leggen de nadruk op het creëren van een veilige ruimte waar jouw verhaal kan verteld worden, op jouw tempo. Samen luisteren we onbevooroordeeld naar datgene dat zich aandient.

 

In mijn opleiding aan de Universiteit Gent – Master Klinische Psychologie – heb ik altijd de focus gelegd op zowel kinderen als volwassenen. Later heb ik ook een Postgraduaat opleiding gevolgd aan Universiteit Gent specifiek voor het werken met baby’s, kinderen, jongeren en hun ouders.

**Is this page necessary?

Over mezelf: Over mij
bottom of page